K U V A G A L L E R I A   © Raimo Suhonen
Hoitona oli jäädytys

Luomireunan basaliooma hoidettiin nestetypellä jäädyttäen.
 
 
Takaisin kuvavalikkoon 

S-posti: raimos(at)iki.fi